Креирање тајмер со Fusion 2.5 едиторот

Halloween Game апликацијата се состои од три рамки (Frames: Menu, Maze I Platformer) со кои се дефинирани почетниот екран, околината на првото ниво и околината на второто ниво од играта. Карактерите во игратат се дефинирани преку објекти од вградената библиотека со објекти како и самостојно креирани објекти, на пример тајмер што е прикажано на следново видео:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s