Platformer – второ ниво

Проектната задача Halloween Game претставува апликација-аркадна игра со две тежински нивоа:

  • Прво ниво Hallowеen Maze
  • Второ ниво Platformer
    Демо за  второто ниво Platformer  е прикажано на следното видео.

 

Вторто ниво Платформер е со поголема тежина на игра.  Во ова ниво претставен е полуразурнат храм со повеќе висински нивоа.

Целта на играта е играчот  да ги собере сите бомбони што се расфрлени низ храмот, за да може да излезе од лавирнинтот низ излезната врата која се наоѓа на крајот на ходникот.  Во долниот лев агол поставен е бројач (counter) со кој се регистрира бројот на собраните бонбони. Играчот се движи низ нивота на храмот по патека означена со црни камења. На патеката се поставени и телепортери со сина боја кои го телепортираат играчот од едно на друго висинско ниво. Доколку играчот падне од патеката за движење, се враќа на влезот во храмот. Во лавиринтот постојат пречки: скелетони и лилјаци кои се движат по рандом патеки. Доколку играчот го пресретне лилјак го враќа на влезот од храмот, а доколку го пресретне скелетон му одзема живот и го го враќа на влезот од храмот.

Во горниот десен агол е поставен тајмер, на кој се регистрира времето за кое играчот ќе успее да ги собере сите бонбони и бројач на животи со кои располага играчот. На почеток на играта играчот има три животи. Доколку играчот ги изгуби сите три животи играта завршува и се враќа на почетното мени. Победник е играчот кој ќе успее за најкусо време, да ги собере сите бонбони, да го земе клучот и да го напушти лавиринтот од влезната врата. Рестартирање на играта се прави со избор на копчето R од тастатурата, а со копчето Esc се доаѓа на почетното мени на играта.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s